Všechny výrazy použité v tomto dokumentu mají význam daný v nařízeních přizpůsobených požadavkům evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně údajů a souhlas s používáním údajů od společnosti Zarapharm Emily Terzich

Ochrana dat je věcí důvěry a důvěra uživatelů je pro nás velmi důležitá. Abychom zajistili, že se uživatelé při návštěvě našich webových stránek budou cítit bezpečně, při zpracování osobních údajů přísně dodržujeme zákonná ustanovení. Na tomto místě bychom vás rádi informovali o našich zásadách shromažďování a používání dat. Následující prohlášení o ochraně údajů vás informuje o tom, jaké uživatelské údaje jsou shromažďovány na našich webových stránkách a které z těchto údajů, jak jsou zpracovávány a na koho se v souvisejících záležitostech obrátit.

1. Odpovědná strana a vaše práva

Subjektem odpovědným za shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ve smyslu federálního zákona o ochraně údajů je ZaraPharm. Jako držitele rozhodnutí o registraci lze ZaraPharm kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

- Poštou na adresu: ZaraPharm,  Szarych Szeregów 46A/7 Katowice 40-750

- E-mailem: kontakt@zarapharm.com

Uživatel může kdykoli bezplatně získat informace o svých údajích, které jsou u nás uloženy, a také uplatnit své právo na opravu, zablokování nebo vymazání svých údajů. Pro tento účel použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním nebo používáním vašich údajů společností ZaraPharm podle těchto ustanovení o ochraně údajů v celku nebo v souvislosti s jednotlivými činnostmi, můžete vznést námitku e-mailem, faxem nebo dopisem, a to rovněž pomocí uvedených kontaktních údajů.

2. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje týkající se věcných nebo osobních vztahů konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například jméno, telefonní číslo, adresa a všechny základní údaje, které jste nám poskytli při registraci a vytvoření zákaznického účtu.

2.1 Zákaznický účet Každému zákazníkovi, který se zaregistruje na našich webových stránkách prostřednictvím funkce „Vytvořit účet“, vytvoříme zákaznický účet, tedy zaheslovaný přímý přístup ke kmenovým datům uživatele uloženým u nás. Zde můžete mimo jiné vidět své dokončené, nevyřízené a nedávno odeslané objednávky nebo spravovat své osobní údaje.

2.1.1 Vytvoření zákaznického účtu

Při registraci zákaznického účtu je povinné uvést následující údaje (povinné údaje):

- emailová adresa

- Heslo

- název

- příjmení

- souhlas a ustanovení o ochraně údajů

Fakturační a dodací adresu je nutné uvést až při zadávání objednávky. Ke zpracování objednávky potřebujeme vaše správné jméno, adresu a platební údaje. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom mohli potvrdit přijetí Vaší objednávky a odeslání a také obecně pro komunikaci s Vámi. Kromě toho používáme vaši e-mailovou adresu k vaší identifikaci (jako vaše přihlašovací jméno), když se přihlašujete do svého zákaznického účtu.

2.1.2. Pomocí zákaznického účtu

Svůj zákaznický účet ZaraPharm můžete použít k přihlášení do různých evropských internetových obchodů ZaraPharm. Uživatelská data se do těchto služeb přenášejí pouze tehdy, když se k nim uživatel přihlásí. U služeb, které ZaraPharm nenabízí, probíhá přenos údajů pouze se souhlasem uživatele, který může být udělen v rámci procesu přihlášení.

Pokud se uživatel ze svého zákaznického účtu neodhlásí, zůstává automaticky přihlášen. Tato funkce vám umožňuje používat některé z našich služeb, aniž byste se museli znovu přihlašovat ke svému zákaznickému účtu. Z bezpečnostních důvodů je uživatel vyzván k opětovnému zadání hesla, například při změně osobních údajů nebo zadání objednávky.

2.1 Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů

Vaše údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme v rámci služby nákupu, včetně případných následných záruk, za účelem poskytování našich služeb, pro účely technické správy, pro naše vlastní marketingové účely (více v části 2.3) a abychom zabránili zakázaným jednáním a podvodu. Osobní údaje uživatelů jsou předávány třetím stranám pouze v případě, že je to povoleno zákonem, včetně účelů souvisejících s plněním smlouvy nebo vypořádáním, pro marketingové účely nebo v případě předchozího souhlasu uživatele. Například v rámci zpracování objednávky s námi spolupracující poskytovatelé služeb (např. dopravce, logistická společnost, banky) dostávají potřebné údaje pro zpracování objednávky a objednávky. Takto poskytnuté údaje může poskytovatel služby použít pouze za účelem plnění svého úkolu.

2.3 Použití uživatelských dat pro reklamní účely

Kromě zpracování údajů v rámci nákupní služby ZaraPharm používáme vaše údaje také k následujícím účelům: k neustálé optimalizaci vašeho zážitku z nakupování pomocí zákaznicky přívětivé a personalizované nabídky; abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s objednávkami a určitými produkty a marketingovými kampaněmi; a doporučovat vám produkty nebo služby, které by vás mohly zajímat.

K tomuto účelu využíváme získané informace, například potvrzení o příjmu a přečtení e-mailů, informace o koncovém zařízení ve vlastnictví uživatele, připojení k internetu, operační systém a platforma, datum a čas návštěvy webu nebo prohlížených produktů , jakož i informace, které od vás získáme (včetně informací, které jsou poskytovány nebo generovány automaticky). Kromě toho také používáme vaši historii objednávek.

Uživatel může kdykoli vznést námitku proti použití osobních údajů uživatele pro reklamní účely v celém rozsahu nebo ve vztahu k jednotlivým činnostem, aniž by mu vznikly jiné náklady než náklady na poskytování informací dle základního tarifu. K tomuto účelu postačí oznámení v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, dopis).

2.3.1 E-maily s doporučenými produkty

Pokud jste na ZaraPharm nakoupili, budete od nás pravidelně dostávat e-maily s doporučenými produkty. Chceme Vám tímto způsobem poskytnout informace o produktech z naší nabídky, které by Vás mohly zajímat na základě Vašich nedávných nákupů.

Pokud byste se chtěli odhlásit z přijímání doporučení produktů nebo reklamních sdělení obecně od nás, můžete svůj souhlas kdykoli zrušit, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na poskytnutí informací v základní sazbě. K tomuto účelu postačí oznámení v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém e-mailu je samozřejmě odkaz na odhlášení.

2.3.3 Soutěže, průzkumy trhu a průzkumy veřejného mínění

V rámci soutěží používáme uživatelská data k informování o výhrách a inzerci naší nabídky. Podrobné informace jsou uvedeny v podmínkách účasti v dané soutěži.

Kromě toho používáme vaše údaje k provádění průzkumu trhu a veřejného mínění. Údaje shromážděné v rámci průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění nepoužíváme k reklamním účelům. Podrobné pokyny (zejména související s analýzou uživatelských dat) jsou uvedeny v informacích o daném průzkumu nebo v místě, kam uživatel zadává svá data. Odpovědi poskytnuté uživatelem v průzkumech nejsou sdíleny s třetími stranami ani zveřejněny.

Uživatel může kdykoli vznést námitku proti použití údajů pro průzkum trhu a průzkumy veřejného mínění, a to buď v celém rozsahu nebo ve vztahu k jednotlivým činnostem, aniž by mu vznikly jiné náklady než náklady na poskytování informací dle základního tarifu. K tomuto účelu postačí oznámení v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém e-mailu s průzkumem je samozřejmě odkaz na odhlášení.

3. Cookies (cookies)

Přijetí cookies je předpokladem pro používání našich webových stránek. Pokud však zablokujete používání souborů cookie, naše webové stránky a služba budou fungovat pouze na základě omezených funkcí.

Co jsou cookies (cookies)?

Cookies jsou malé soubory uložené na datovém nosiči uživatele, které používá prohlížeč uživatele k uložení určitých nastavení a dat pro výměnu s naším systémem. Existují dva typy cookies, tzv. session cookies, které se vymažou, když uživatel zavře prohlížeč, a dočasné/trvalé cookies, které jsou uloženy po delší dobu nebo trvale na datovém nosiči uživatele. Uložením těchto souborů můžeme správně připravit naše webové stránky a naši nabídku z hlediska uživatelských preferencí. To uživateli usnadňuje používání webu, například uložením určitých uživatelských dat, aby je nemusel pokaždé poskytovat.

Jaké soubory cookie ZaraPharm používá?

Většina souborů cookie, které používáme, se automaticky smaže z pevného disku vašeho počítače na konci relace vašeho prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Například soubory cookie relace se používají k tomu, aby uživateli nabídly funkci nákupního košíku na mnoha stránkách webu. Kromě toho také používáme soubory cookie, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače. Při další návštěvě web automaticky rozpozná uživatele a informace a nastavení, které preferuje. Dočasné a trvalé soubory cookie (doba uložení od 1 měsíce do 10 let) se ukládají na pevný disk počítače uživatele a po určité době se automaticky smažou. Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby byla naše nabídka ještě efektivnější, bezpečnější a uživatelsky přívětivější. Díky těmto souborům je možné uživateli předkládat informace šité na míru jeho zájmům. Jediným účelem cookies je co nejvíce přizpůsobit naši nabídku očekávání zákazníka a usnadnit mu tak navigaci na našich webových stránkách.

Jaká data se ukládají do souborů cookie?

V souborech cookie používaných společností ZaraPharm jsou ukládány pouze pseudonymizované údaje. Při aktivaci cookie je mu přiděleno identifikační číslo, aniž by k tomuto identifikačnímu číslu byly přiřazeny osobní údaje uživatele. Jméno, IP adresa nebo podobné uživatelské údaje, které umožňují přiřazení cookie přímo uživateli, nejsou v cookie uloženy. Na základě technologie cookies získáváme pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky našeho obchodu uživatel navštívil, jaké produkty si prohlížel atd.

Co je cílení na místě?

Na základě technologie cookies se na webových stránkách ZaraPharm shromažďují údaje za účelem optimalizace naší reklamy a celé nabídky internetového obchodu. Tyto údaje se nepoužívají k identifikaci uživatele, ale slouží pouze k pseudonymní analýze toho, jak je web používán. Díky této technologii vám můžeme prezentovat reklamu a/nebo speciální nabídky a služby, jejichž obsah je založen na informacích získaných z analýzy kliknutí myší (například reklama vyplývající ze skutečnosti, že si uživatel prohlížel pouze sportovní obuv v posledních pár dní). Naším cílem je vytvořit co nejatraktivnější online nabídku pro uživatele a prezentovat reklamu odpovídající oblastem jeho zájmu.

Používají se také soubory cookie třetích stran?

Společnost ZaraPharm spolupracuje s některými reklamními společnostmi, aby pomohla zvýšit atraktivitu webových stránek pro uživatele. Při návštěvě webových stránek se tedy na pevný disk počítače uživatele ukládají i soubory cookie partnerských společností. Jedná se o dočasné/trvalé soubory cookie, které se po určité době automaticky vymažou. Dočasné a trvalé soubory cookie (doba uložení od 14 dnů do 10 let) se ukládají na pevný disk počítače uživatele a po určité době se automaticky smažou. Cookies partnerských společností také obsahují pouze pseudonymizovaná data, většinou anonymní data. Například informace o tom, jaké produkty jste si prohlíželi, zda jste zakoupili, jaké produkty jste hledali atd. Někteří naši partneři také shromažďují informace o tom, jaké stránky jste dříve navštívili nebo o jaké produkty jste se zajímali, aby aby nakonec zobrazoval reklamy, které budou nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Retargeting

Naše webové stránky využívají technologii tzv. retargetingu. Tuto technologii využíváme k tomu, abychom mohli uživatelům nabídnout atraktivnější online nabídku. Umožňuje uživatelům, kteří se začali zajímat o náš obchod a naše produkty, prezentovat vhodnou reklamu na webových stránkách našich partnerů. Domníváme se, že zobrazování personalizované, zájmově zaměřené reklamy je pro uživatele obecně atraktivnější než reklama, která takovou individuální souvislost nemá. Zobrazení těchto reklamních materiálů na webových stránkách našich partnerů je založeno na technologii souborů cookie a analýze předchozího chování uživatelů. Tato forma reklamy je prováděna zcela anonymně.

Při používání našich webových stránek se soubory cookie používají ke shromažďování, ukládání a používání údajů o chování uživatelů. Údaje uživatele obsažené v cookies jsou navíc ukládány po ukončení relace prohlížeče a například použity při další návštěvě webové stránky.

Jak můžete zablokovat ukládání cookies?

V prohlížeči jsou k dispozici nastavení, která umožňují přijmout ukládání souborů cookie pouze v případě, že s tím uživatel souhlasí. Tímto způsobem můžete zabránit ukládání cookies v budoucnu. Chcete-li přijmout používání souborů cookie ZaraPharm a zároveň blokovat používání souborů cookie třetích stran, vyberte v nastavení prohlížeče možnost „Blokovat soubory cookie webových stránek třetích stran“.

Zpravidla v liště nabídek webového prohlížeče můžete prostřednictvím funkce nápovědy získat informace o tom, jak odmítnout nové a zakázat uložené soubory cookie.

4. Soubory protokolu

Pokaždé, když navštívíte webové stránky ZaraPharm, váš webový prohlížeč poskytuje údaje o vašem uživatelském chování, které jsou uloženy v souborech protokolu, takzvaných souborech protokolu serveru. Takto uložené datové záznamy obsahují následující údaje: datum a čas načtení, název navštívené stránky, IP adresa, odkazující URL (adresa stránky, ze které byl uživatel přesměrován), množství stažených dat, popř. jako informace o verzi produktu použitého webového prohlížeče.

Tyto záznamy datových souborů protokolů analyzujeme, abychom optimalizovali nabídku a učinili obchod ZaraPharm co nejpřívětivějším pro uživatele a také rychleji odhalovali a opravovali chyby a řídili výkon serveru. Kromě toho používáme datové záznamy log souboru k ochraně před útoky na náš obchod ZaraPharm, například v rámci takzvaných útoků distribuovaného odmítnutí služby, jejichž cílem je zablokovat přístup do našeho obchodu přetížením dotazů.

5. Webová analýza

Abychom naši nabídku neustále optimalizovali a zlepšovali, využíváme tzv. sledovací technologie. K tomuto účelu využíváme služby Google Analytics.

5.1 Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj pro analýzu webu Google (Universal) Analytics od společnosti Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analyzovat používání webové stránky uživatelem, například soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele. Takto vygenerované informace o vaší návštěvě této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google zkrácena před jejím předáním v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa zaslaná prohlížečem uživatele v rámci Google Analytics není kombinována s jinými údaji Google. Odesílání údajů generovaných souborem cookie souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs . _

Google's Privacy & Terms 

Případně můžete také kliknout na tento odkaz, abyste zabránili službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů na tomto webu v budoucnu. Na zařízení uživatele se pak uloží opt-out cookie. Po smazání cookies znovu klikněte na odkaz.

7. Zabezpečený přenos dat

Vaše osobní údaje přenášíme bezpečně pomocí šifrování. To platí i pro proces objednávání a přihlašování zákazníka. Používáme kódovací systém TLS (Transport Layer Security) nebo SSL (Secure Socket Layer).

Kromě toho jsou naše webové stránky a další systémy chráněny průběžnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření uživatelských údajů neoprávněnými osobami.

Product added to wishlist
Product added to compare.