--

Всички изрази, използвани в този документ, имат значението, дадено им в Регламентите, адаптирани към изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

Декларация за защита на данните и съгласие за използване на данни от Зарафарм Емили Терзич

Защитата на данните е въпрос на доверие, а доверието на потребителите е много важно за нас. За да гарантираме, че потребителите се чувстват сигурни, когато посещават нашия уебсайт, ние стриктно спазваме законовите разпоредби при обработката на лични данни. На този етап бихме искали да ви информираме за нашите принципи за събиране и използване на данни. Следната декларация за защита на данните ви информира какви потребителски данни се събират на нашите уебсайтове и кои от тези данни, как се обработват и с кого да се свържете по свързани въпроси.

1. Отговорна страна и вашите права

Субектът, отговорен за събирането, обработването и използването на лични данни по смисъла на Федералния закон за защита на данните, е ZaraPharm. Като притежател на разрешението за употреба, ZaraPharm може да се свържете на следните данни за контакт:

- По пощата на адрес: ЗараФарм, ул Szarych Szeregów  46A/7 Katowice 40-750, Poland

- На e-mail: kontakt@zarapharm.com

Потребителят може по всяко време да получи безплатно информация за своите данни, които се съхраняват при нас, както и да упражни правото си да коригира, блокира или изтрие своите данни. За тази цел, моля, използвайте данните за контакт, посочени по-горе.

Ако не сте съгласни с обработването или използването на Вашите данни от ZaraPharm съгласно тези разпоредби за защита на данните изцяло или във връзка с отделни дейности, можете да възразите по имейл, факс или писмо, като използвате и посочените данни за контакт.

2. Събиране, обработване и използване на лични данни

Личните данни са данни, свързани с материални или лични взаимоотношения на конкретно или идентифицируемо физическо лице. Това включва например име, телефонен номер, адрес и всички основни данни, които сте ни предоставили при регистрация и създаване на клиентски акаунт.

2.1 Клиентски акаунт За всеки клиент, който се регистрира на нашия уебсайт чрез функцията „Създаване на акаунт“, ние създаваме клиентски акаунт, т.е. защитен с парола директен достъп до основните данни на потребителя, съхранявани при нас. Тук можете, наред с други неща, да видите своите завършени, чакащи и наскоро изпратени поръчки или да управлявате личната си информация.

2.1.1 Създаване на клиентски акаунт

При регистрация на клиентски акаунт е задължително да предоставите следните данни (задължителна информация):

- имейл адрес

- парола

- име

- фамилия

- съгласие и разпоредби за защита на данните

Адресът за фактуриране и адресът за доставка трябва да бъдат предоставени само когато поръчката е направена. Имаме нужда от вашето правилно име, адрес и данни за плащане, за да обработим вашата поръчка. Вашият имейл адрес ни е необходим, за да можем да потвърдим получаването на вашата поръчка и изпращане, както и за обща комуникация с вас. В допълнение, ние използваме вашия имейл адрес, за да ви идентифицираме (като вашето име за вход), когато влезете във вашия клиентски акаунт.

2.1.2. Използване на клиентски акаунт

Можете да използвате своя клиентски акаунт в ZaraPharm, за да влезете в различните европейски онлайн магазини на ZaraPharm. Потребителските данни се прехвърлят към тези услуги само когато потребителят влезе в тях. За услуги, които не се предлагат от ZaraPharm, прехвърлянето на данни става само със съгласието на потребителя, което може да бъде дадено като част от процеса на влизане.

Ако потребителят не излезе от своя клиентски акаунт, той остава влязъл автоматично. Тази функция ви позволява да използвате някои от нашите услуги, без да се налага да влизате отново във вашия клиентски акаунт. От съображения за сигурност потребителят трябва да въведе отново паролата, например при промяна на лични данни или при поръчка.

2.1 Събиране, обработване и използване на вашите лични данни

Ние събираме, запазваме и обработваме вашите данни като част от услугата за закупуване, включително всякакви последващи гаранции, за да предоставяме нашите услуги, за технически административни цели, за нашите собствени маркетингови цели (повече за това в раздел 2.3) и за предотвратяване на забранени действия и измама. Личните данни на потребителите се прехвърлят на трети страни само когато това е разрешено от закона, включително за цели, свързани с изпълнението на договора или споразумението, за маркетингови цели или в случай на предварително съгласие на потребителя. Например, като част от обработката на поръчката, доставчиците на услуги, които си сътрудничат с нас (напр. превозвач, логистична компания, банки), получават необходимите данни за обработка на поръчката и поръчката. Предоставените по този начин данни могат да бъдат използвани от доставчика на услугата само за целите на изпълнението на неговата задача.

2.3 Използване на потребителски данни за рекламни цели

В допълнение към обработката на данни като част от услугата за закупуване на ZaraPharm, ние също използваме вашите данни за следните цели: непрекъснато да оптимизираме вашето пазаруване с удобна за клиента и персонализирана оферта; за да можем да се свържем с Вас във връзка с поръчки и определени продукти и маркетингови кампании; и за да Ви препоръчаме продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Ние използваме получената информация за тази цел, например потвърждение за получаване и четене на имейли, информация за крайното устройство, притежавано от потребителя, интернет връзка, операционна система и платформа, дата и час на посещение на уебсайта или разгледани продукти , както и информация, която получаваме от вас (включително информация, която е автоматично предоставена или генерирана). В допълнение, ние също използваме вашата история на поръчките.

Потребителят може по всяко време да възрази срещу използването на личните му данни за рекламни цели в тяхната цялост или във връзка с отделни дейности, без да поема разходи, различни от разходите за предоставяне на информация съгласно основната тарифа. За тази цел е достатъчно известие в текстова форма на данните за контакт, посочени в точка 1 (напр. имейл, писмо).

2.3.1 Имейли с препоръчани продукти

Ако сте направили покупка от ZaraPharm, ще получавате редовни имейли от нас с препоръчани продукти. По този начин искаме да ви предоставим информация за продукти от нашата оферта, които биха могли да ви заинтересуват въз основа на последните ви покупки.

Ако искате да се откажете от получаването на информация за препоръчани продукти или рекламна информация от нас като цяло, можете да отмените съгласието си по всяко време, без да поемате разходи, различни от разходите за предоставяне на информация съгласно основната тарифа. За тази цел е достатъчно известие в текстова форма на данните за контакт, посочени в точка 1 (напр. имейл, факс, писмо). Разбира се, във всеки имейл има линк за отписване.

2.3.3 Конкурси, пазарни проучвания и проучвания на общественото мнение

Като част от състезания, ние използваме потребителски данни, за да уведомяваме за печалби и да рекламираме нашата оферта. Подробна информация е предоставена в условията за участие в даден конкурс.

В допълнение, ние използваме вашите данни за провеждане на пазарни проучвания и проучвания на общественото мнение. Данните, събрани като част от пазарни проучвания и проучвания на общественото мнение, не се използват от нас за рекламни цели. Подробни инструкции (по-специално свързани с анализа на потребителски данни) са предоставени в информацията за дадено проучване или на мястото, където потребителят въвежда своите данни. Отговорите, предоставени от потребителя в анкетите, не се споделят с трети страни или се публикуват.

Потребителят може да възрази по всяко време срещу използването на данни за проучване на пазара и проучване на общественото мнение, както изцяло, така и във връзка с отделни дейности, без да поема разходи, различни от разходите за предоставяне на информация съгласно основната тарифа. За тази цел е достатъчно известие в текстова форма на данните за контакт, посочени в точка 1 (напр. имейл, факс, писмо). Разбира се, във всеки имейл с анкета има връзка за отписване.

3. Бисквитки (бисквитки)

Приемането на бисквитки е предпоставка за използване на нашите уебсайтове. Въпреки това, ако блокирате използването на бисквитки, нашият уебсайт и услуга ще функционират само въз основа на ограничени функции.

Какво представляват бисквитките (cookies)?

Бисквитките са малки файлове, записани на носителя на данни на потребителя, използвани от браузъра на потребителя за запазване на определени настройки и данни за обмен с нашата система. Има два вида бисквитки, така наречените сесийни бисквитки, които се изтриват, когато потребителят затвори браузъра, и временни/постоянни бисквитки, които се съхраняват за по-дълъг период от време или постоянно на носителя на данни на потребителя. Като съхраняваме тези файлове, можем правилно да подготвим нашите уебсайтове и нашата оферта по отношение на потребителските предпочитания. Това улеснява потребителя да използва уебсайта, например чрез запазване на определени потребителски данни, така че да не се налага да ги предоставя всеки път.

Какви бисквитки използва ZaraPharm?

Повечето бисквитки, които използваме, се изтриват автоматично от твърдия диск на вашия компютър в края на сесията на браузъра ви (т.нар. сесийни бисквитки). Например сесийните бисквитки се използват, за да предложат на потребителя функция за пазарска количка на много страници от уебсайта. В допълнение, ние също използваме бисквитки, които се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. При следващото посещение уебсайтът автоматично разпознава потребителя и предпочитаната от него информация и настройки. Временните и постоянни бисквитки (срок на съхранение от 1 месец до 10 години) се записват на твърдия диск на компютъра на потребителя и след определен период от време се изтриват автоматично. Тези бисквитки се използват, за да направим нашето предложение още по-ефективно, по-безопасно и по-лесно за потребителя. Благодарение на тези файлове е възможно да се предостави на потребителя информация, съобразена с неговите интереси. Единствената цел на бисквитките е да адаптира нашето предложение към очакванията на клиента, доколкото е възможно, и по този начин да го улесни при навигацията в нашия уебсайт.

Какви данни се записват в бисквитките?

В бисквитките, използвани от ЗараФарм, се съхраняват само псевдонимизирани данни. При активиране на бисквитка й се присвоява идентификационен номер, без да се присвояват личните данни на потребителя към този идентификационен номер. Името, IP адресът или подобни потребителски данни, които позволяват бисквитката да бъде присвоена директно на потребителя, не се съхраняват в бисквитката. Въз основа на технологията за бисквитки, ние получаваме само псевдонимизирана информация, например за това кои страници от нашия магазин е посетил потребителят, кои продукти е разглеждал и т.н.

Какво е насочване на място?

Въз основа на технологията за бисквитки, данните се събират на уебсайтовете на ZaraPharm с цел оптимизиране на нашата реклама и цялата оферта на онлайн магазина. Тези данни не се използват за идентифициране на потребителя, а се използват само за анализ под псевдоним на това как се използва уебсайтът. Благодарение на тази технология можем да ви представим реклама и/или специални оферти и услуги, чието съдържание се основава на информация, получена от анализа на щракванията на мишката (например реклама, произтичаща от факта, че потребителят е гледал само спортни обувки в последните няколко дни). Нашата цел е да разработим най-атрактивната онлайн оферта за потребителя и да представим реклама, съответстваща на неговите области на интерес.

Използват ли се и бисквитки на трети страни?

ZaraPharm работи с някои рекламни компании, за да направи уебсайтовете по-привлекателни за потребителите. Следователно, при посещение на уебсайтове, бисквитките от партньорски компании също се записват на твърдия диск на компютъра на потребителя. Това са временни/постоянни бисквитки, които се изтриват автоматично след определен период от време. Временните и постоянни бисквитки (срок на съхранение от 14 дни до 10 години) се записват на твърдия диск на компютъра на потребителя и след определен период от време се изтриват автоматично. Бисквитките на партньорските компании също съдържат само псевдонимизирани данни, предимно анонимни данни. Например информация за това какви продукти сте разглеждали, дали сте купували, какви продукти сте търсили и т.н. Някои от нашите партньори също събират информация за това кои страници сте посещавали преди или към какви продукти сте се интересували, за да за да показвате в крайна сметка реклами, които най-добре ще отговарят на вашите нужди.

Пренасочване

Нашите уебсайтове използват така наречената технология за пренасочване. Използваме тази технология, за да можем да предложим на потребителите по-атрактивна онлайн оферта. Тя позволява на потребителите, които са се заинтересували от нашия магазин и нашите продукти, да бъдат представени с подходяща реклама на уебсайтовете на нашите партньори. Вярваме, че показването на персонализирана реклама, свързана с интереси, като цяло е по-привлекателна за потребителя от реклама, която няма такава индивидуална връзка. Показването на тези рекламни материали на уебсайтовете на нашите партньори се основава на технология за бисквитки и анализ на предишно потребителско поведение. Тази форма на реклама се извършва напълно анонимно.

Когато използвате нашия уебсайт, бисквитките се използват за събиране, запазване и използване на данни за поведението на потребителите. В допълнение, данните на потребителя, съдържащи се в бисквитките, се съхраняват след края на сесията на браузъра и се използват например при следващото посещение на уебсайта.

Как можете да блокирате записването на бисквитки?

Има налични настройки в браузъра, които ви позволяват да приемете запазването на бисквитки само ако потребителят се съгласи с това. По този начин можете да предотвратите запазването на бисквитки в бъдеще. За да приемете използването на бисквитки на ZaraPharm, докато блокирате използването на бисквитки на трети страни, изберете опцията „Блокиране на бисквитки на уебсайтове на трети страни“ в настройките на вашия браузър.

Като правило, в лентата с менюта на уеб браузъра, чрез функцията за помощ, можете да получите информация как да отхвърлите нови и да деактивирате запазените бисквитки.

4. Лог файлове

Всеки път, когато посещавате уебсайтовете на ZaraPharm, вашият уеб браузър предоставя данни за вашето потребителско поведение, които се съхраняват в лог файлове, така наречените сървърни лог файлове. Записите на данни, записани по този начин, съдържат следните данни: дата и час на извличане, име на страницата, до която се осъществява достъп, IP адрес, препращащ URL адрес (адрес на страницата, от която е пренасочен потребителят), количество изтеглени данни, както и като информация за продуктовата версия на използвания уеб браузър.

Тези записи на данни от лог файлове се анализират от нас, за да оптимизираме офертата и да направим магазина ZaraPharm възможно най-удобен за потребителя, както и за по-бързо откриване и отстраняване на грешки и за управление на производителността на сървъра. В допълнение, ние използваме записи на данни от лог файлове, за да се защитим от атаки срещу нашия магазин ZaraPharm, например като част от така наречените разпределени атаки за отказ на услуга, които имат за цел да блокират достъпа до нашия магазин чрез претоварване на заявки.

5. Уеб анализ

За да оптимизираме и подобряваме непрекъснато нашата оферта, ние използваме така наречените технологии за проследяване. За тази цел използваме услугите на Google Analytics.

5.1 Google Анализ

Този уебсайт използва инструмента за уеб анализ Google (Universal) Analytics от Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics използва методи, които правят възможно анализирането на използването на уебсайта от потребителя, например бисквитки, които са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на потребителя. Генерираната по този начин информация за вашето посещение на този уебсайт обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако IP анонимизирането е активирано на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google, преди да бъде предаден в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Анонимният IP адрес, изпратен от браузъра на потребителя като част от Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google. Можете да предотвратите изпращането на данните, генерирани от бисквитката, свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) до Google и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg . _Google's Privacy & Terms 

Като алтернатива можете също да щракнете върху тази връзка, за да попречите на Google Analytics да събира вашите данни на този уебсайт в бъдеще. След това на устройството на потребителя се съхранява бисквитка за отказ. След като изтриете бисквитките, щракнете отново върху връзката.

7. Сигурно предаване на данни

Ние прехвърляме вашата лична информация сигурно, като използваме криптиране. Това важи и за процеса на поръчка и влизането на клиента. Ние използваме системата за кодиране TLS (Transport Layer Security) или SSL (Secure Socket Layer).

В допълнение, нашите уебсайтове и други системи са защитени чрез постоянни технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на потребителски данни от неупълномощени лица.

Produkt dodany do schowka / listy życzeń
Produkt dodany do porównania.