--

Съдържанието на правилника

Тези правила определят правата и задълженията на страните във връзка с използването на уебсайта, включително тези, свързани с информацията, публикувана на уебсайта. Учтиво Ви молим да прочетете внимателно и задълбочено Правилата, тъй като извършването на поръчка през уебсайта е равносилно на приемане на неговите разпоредби.

I. Определения.

1. Администратор на сайта – Продавачът или посочено от Продавача лице, на което
е поверено на страните.
2. Политика за поверителност - набор от правила за обработка на лични данни, правила за защита
политика за поверителност, приложима за потребителите на уебсайта.
3. Продукт – всеки продукт или продукти (или услуги), описани на уебсайта, които могат да бъдат предмет на Поръчка от Потребителя в съответствие с тези Правила.
4. Възстановяване на суми - връщане на цената на закупения Продукт, описан подробно в точка VIII
от Правилника.
5. Правилник – този правилник.
6. Продавач - (1) Zarapharm Emily Terzich, 40-750 Katowice, ul. Szarych Szeregów 46A/7, Полша NIP 954-283-11-91, REGON 520003177
(2) собственикът на Уебсайта и Продуктите, посочени на Уебсайта или съответно в Регламента, представя покана за сключване на договор чрез Уебсайта.
7. Уебсайт – уебсайт, регистриран в този домейн.
8. Потребител – всяко лице, което посещава уебсайта.
9. Поръчка - предложение за закупуване на Продукт или Продукти, направено от Потребителя.

II. Мнения на потребителите

1) Всеки потребител, използващ продуктите, има възможност да изрази своето мнение.
2) Всички мнения и предложения се изпращат на имейл адреса на Продавача kontakt@zarapharm.com.
3) Съобщението за мнение трябва да съдържа най-малко:
а) съдържат прикачени файлове под формата на снимки или аудио и видео файлове в следните формати: jpg, bmp, pdf,
mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd или asf, по-специално показване
разликата преди и след използване на продукта;
б) бъдете честни;
в) да има подробно описание на всички прикачени снимки, аудио или видео файлове, от
като се вземе предвид следната информация:
и) име и фамилия или инициал на фамилията на Потребителя, представена в снимката/видеото;
ii) кратко описание на това какво показва снимката/видеото;
iii) името на продукта, за който се отнася снимката/видеото;
iv) посочете периода, в който е използван Продуктът;
г) прикачени файлове в оригиналната им форма, т.е. непроменени дигитално с помощта на каквито и да е графични програми;
д) освен това не трябва да съдържат обидно, вулгарно, дискриминационно или незаконно съдържание.
4) Подателят трябва да има право да публикува и разпространява всички предоставени аудиовизуални материали.
5) Подателят на мнението се съгласява с публикуването на съдържанието му или на фрагмент от него заедно с прикачените файлове
материали на уебсайта на Продукта, за който се отнася мнението.
6) С цел защита на поверителността, публикуваните данни на лица, чиито изявления и/или снимки са достъпни на страниците, могат да бъдат променяни.

III. Общи условия за ползване на уебсайта

1) Тази версия на Правилата е задължителна версия.
2) Цялата търговска информация, ценови листи и реклами на продуктите на уебсайта представляват
само покана за подаване на оферти от Потребителите и за сключване на договор чрез Уебсайта. Никоя информация, съдържаща се на уебсайта, независимо от името й, не може да се счита за оферта по смисъла на приложимото законодателство.
3) Правенето на Поръчка от Потребителя представлява предложение за закупуване на Продукта и означава приемане на всички разпоредби на Правилата и Политиката за поверителност.
4) Потребителят, който прави Поръчката, трябва да е навършил 18 години и да е напълно дееспособен или да има съгласието на своя законен настойник, в съответствие със закона по местоживеене на Потребителя.
5) Продавачът не поема доставката на Продукти и не предоставя услуги в следните държави: Афганистан, Бангладеш, Беларус, Бирма (Мианмар), Бурунди, Камбоджа, Централноафриканска република, Демократична република Конго, Куба, Джибути, Еритрея, Етиопия, Република Екваториална Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гвиана, Иран, Ирак, Кувейт, Косово, Лаос, Лесото, Либерия, Мавритания, Монголия, Нигер; Северна Корея, Палестинска територия, Руанда, Сиера Леоне, Сомалия, Суринам, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Западна Сахара, Йемен, Зимбабве. Поръчки, изискващи доставка до някоя от тези територии, обикновено няма да бъдат приети от Продавача. По изключение Поръчката може да бъде обработена от Продавача по искане на Потребителя – за целта Потребителят е помолен да се свърже с офиса за обслужване на клиенти. Освен това, ако продуктите трябва да бъдат доставени до островно местоположение, моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти, преди да направите поръчка, за да потвърдите наличността на доставка.
6) Актуалната информация за Продуктите и техните цени е валидна към деня на показване на Уебсайта.
7) Съдържанието на уебсайта е изцяло собственост на Продавача. Продуктите, за които се отнася информацията
на Сайта, отговарят на всички изисквания, предвидени от закона на мястото на продажба. Лице
се интересува от Продукта и изпраща оферта за закупуването му, трябва да се запознае с приложимото местно законодателство, свързано със закупуването на Продуктите, описани на уебсайта, и е длъжен да спазва този закон.
8) Всички цени са посочени в конкретната валута и включват данъци, приложими за местоположението
Продавач. Ако територията, от която е направена Поръчката, подлежи на други данъци, както и допълнителни такси, свързани с местното законодателство (включително мита, акцизи, ДДС); Потребителят е длъжен да ги заплати сам. Цената, дадена за всеки продукт, е обвързваща към момента на извършване на поръчката от потребителя и може да включва разходите за доставка (според информацията на уебсайта), но не включва допълнителни такси и данъци над тези, подходящи за Продавача Регистриран офис. Потребителят е длъжен да събира, удържа, декларира и заплаща такива допълнителни данъци и такси на съответния орган
данък.
9) Продавачът си запазва правото да променя цените на продуктите, описани на уебсайта, да въвежда нови продукти и да оттегля представените по-рано, както и да провежда и отменя промоционални кампании или да прави промени в тях без предварително уведомяване на потребителите.
10) Продавачът не носи отговорност пред компании или трети страни за специални, непреки или последващи щети, произтичащи от използването на продуктите, представени на уебсайта.
11) Продавачът не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на Продуктите.
12) Продавачът не приема рекламации за разлики във външния вид на закупения Продукт и неговия външен вид на уебсайта. Снимките и чертежите на продуктите, публикувани на уебсайта, са само с илюстративна цел.
13) За да се извърши възможно най-ефективно изпълнението на Поръчката, данните трябва да бъдат коректно въведени в ИТ системата на Страната или чрез средства за електронна комуникация. Предоставянето на имейл адрес е необходимо за потвърждаване на приемането на Поръчката. За допълнително потвърждаване на Поръчката по телефона, Потребителят трябва да предостави телефонен номер.
14) Личните данни, предоставени при извършване на Поръчка, се обработват от Продавача само до степента, необходима за изпълнение на Поръчки, включително онлайн и офлайн сетълменти и следпродажбено обслужване, в съответствие с Политиката за поверителност.
15) За защита на поверителността, имената и личните данни на Потребителите и други лица, чиито изявления и снимки са публикувани на уебсайта, могат да бъдат променяни, в съответствие с Политиката за поверителност.
16) Поръчки, които не са платени предварително, за които има съмнения, включително съмнения относно съответствието на данните на получателя на Продукта с фактите, могат да бъдат проверени от персонала на Уебсайта - такава поръчка може да бъде анулирана от Продавача.
17) Въпреки положените усилия, Продавачът не гарантира, че публикуваните описания на Продуктите не съдържат несъвършенства и са без грешки, поради което не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Информацията, съдържаща се в Регламентите и на уебсайта, е достатъчна за правилното и пълноценно използване на Продуктите. Продавачът ще положи всички усилия, за да гарантира точността и актуалността на цялата информация, публикувана на Сайта. В същото време не може да гарантира, че предоставената информация напълно изчерпва засегнатите теми. Поради това Продавачът не носи отговорност при неточности в съдържанието на наличната информация. Продавачът си запазва правото да променя, коригира и актуализира съдържанието на уебсайта по всяко време.

IV. Интелектуална собственост

1) Всички продукти и други имена, представени на уебсайта, се използват само за идентификационни цели, те могат да бъдат защитени от регистрирани търговски марки на съответните собственици и на самия Продавач. Търговски марки, търговски наименования, имена на производители и компании са използвани на уебсайта само за информационни цели и са собственост на техните законни собственици.
2) Съдържанието на уебсайта в неговата цялост е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост и не може да се използва за други цели освен изрично разрешените в настоящите Правила, по-специално не може да се копира, изцяло или частично.
3) Забранено е събирането, използването на фрагменти, дублирането и/или публикуването на който и да е друг уебсайт или уебсайт на други онлайн продавачи на каквито и да било материали от Уебсайта, по-специално информация относно Продукти. Забранено е използването на имената на Продуктите и Продавача, етикети, снимки, описания на Продуктите или която и да е част от Уебсайта за цели, различни от лични и некомерсиални.
4) Забранено е събирането, използването на фрагменти, дублирането и/или публикуването на който и да е друг уебсайт или уебсайт на други онлайн продавачи на каквито и да е материали от уебсайта, по-специално информация относно Продукти. Забранено е използването на имената на Продуктите и Продавача, т.е. Zarapharm. ;етикети, снимки, описания на продукти или която и да е част от сайта за цели, различни от лични и некомерсиални.
V. Продажба на продукти и изпълнение на поръчки:
1) Поръчки могат да се правят целогодишно, 24 часа в денонощието.
2) Поръчки могат да се правят по интернет или по телефона от всяка точка на света, но в някои страни е възможно само предплащане чрез платежната система, посочена на уебсайта.
3) Продавачът си запазва правото да откаже изпълнението на Поръчката без установена причина.
4) Поръчки направени в работни дни след 15.00 ч., събота, неделя и празнични дни се считат на следващия работен ден (в специални случаи този час може да бъде удължен).
5) При потвърждаване на приемането на Поръчката от Продавача, между Потребителя и Продавача се сключва договор за покупко-продажба на Продукта. Потребителят може да получи потвърждение за сключването на договора под формата на фактура по електронна поща на посочения от него електронен адрес.
6) Продуктите, поръчани от Продавача, ще бъдат доставени чрез транспортна компания, куриер или поща - времето за обработка на поръчката е приблизително 3-10 работни дни. Това време обаче може да бъде удължено по причини извън контрола на Продавача, поради което Продавачът не носи отговорност за ненавременна доставка на колети по пощата, куриер или
транспортна фирма.
7) Плащанията ще бъдат обработени от трета страна, действаща от името на Продавача (подходящо в зависимост от избраната форма на плащане) или по пощата или куриерска компания в случай на доставка на Продукти „наложен платеж“.
8) При избор на предплащане по банкова сметка на Продавача, Продуктът се изпраща след получаване на средства в размер на 100% от стойността на Продукта/Продуктите и разходите за доставка.
9) В случай на избор на метод на плащане „наложен платеж“: Потребителят упълномощава Продавача да поеме разходите за доставка от името на Потребителя и се задължава да възстанови тези разходи.
10) Стойността на доставката зависи от държавата на доставка в съответствие с таблицата по-долу. Тази цена е фиксирана и във връзка с предварително платени поръчки и възлиза на:

11) Данни за разходите за доставка:

страна на местоназначение Зона Време за доставка Базова цена за 1 пакет до: Допълнителни такси
3 кг 10 кг 31,5 кг Митници зониран
Австрия 1 3-14 15 евро 25 евро 33 евро - -
Белгия 1 3-14 15 евро 25 евро 33 евро - -
Босна и Херцеговина 4 3 6-14 15 евро 25 евро 48 евро 40 евро -
България 2 4-14 21 евро 21 евро 21 евро - -
Хърватия 3 6-14 35 евро 43 евро 30 евро - -
Чешката република 1 2-14 15 евро 25 евро 33 евро - -
Дания 1 3-14 15 евро 6 евро 13 евро - 10 евро
Естония 1 3-14 15 евро 25 евро 33 евро - 10 евро
Финландия 2 4-14 15 евро 25 евро 33 евро - 20 евро
Франция 2 3-14 15 евро 25 евро 33 евро - 10 евро
Гъмси 4 2 4-14 40 евро 60 евро 70 евро 40 евро 10 евро
Гърция 3 4-14 25 евро 43 евро 48 евро - 15 евро
Испания 5 3 4-14 25 евро 35 евро 45 евро - 15 евро
Холандия 1 3-14 25 евро 35 евро 45 евро - 10 евро
Ирландия 3 4-14 25 евро 35 евро 45 евро - -
Джърси 4 2 4-14 25 евро 31 евро 36 евро 40 евро 10 евро
Лихтенщайн 4 2 4-14 25 евро 31 евро 36 евро 40 евро 10 евро
Литва 1 2-14 25 евро 35 евро 45 евро - -
Люксембург 1 3-14 25 евро 35 евро 45 евро - -
Латвия 1 2-14 25 евро 35 евро 45 евро - -
Германия 6 1 2-14 25 евро 35 евро 45 евро - 10/50 евро
Норвегия 4 3 4-14 25 евро 35 евро 48 евро 40 евро 60 евро
Португалия 3 4-14 25 евро 35 евро 45 евро - 20 евро
Румъния 2 4-14 25 евро 35 евро 45 евро - -
Сърбия 4, 7 3 6-14 25 евро 35 евро 48 евро 40 евро -
Словакия 1 2-14 25 евро 35 евро 48 евро - -
Словения 2 4-14 25 евро 35 евро 48 евро - -
Швейцария 4 2 4-14 25 евро 35 евро 48 евро 40 евро 45 евро
Швеция 2 3-14 25 евро 35 евро 48 евро - 15 евро
Унгария 1 3-14 25 евро 35 евро 13 евро - -
Великобритания и Северна Ирландия 8 2 3-14 25 евро 35 евро 15 евро - 10 евро
Италия 9 2 4-14 25 евро 35 евро 45 евро - 15/100 евро
остров Ман 2 4-14 25 евро 31 евро 36 евро - 10 евро

1 - Дадени са стандартни срокове за доставка, изразени в работни дни: допълнителна информация за сроковете за доставка можете да намерите на уебсайта на куриерската компания.
2 - Посочена е базовата цена за митническо освобождаване: подробна информация за митническото освобождаване можете да намерите на уебсайта на куриерската компания.
3 - Таблицата с пощенските кодове, обхванати от допълнителните такси, е достъпна на www.dpd.com.pl
4 - Извършване на митническо оформяне допълнителни 2 дни.
5 - Не включва Канарските острови и Сеута и Мелила.
6 - Зоновата допълнителна такса и митническо освобождаване от 50 EUR се прилагат за Busingen.
7 - Изключва Черна гора и Косово.
8 - Допълнителен транзитен ден за Offshores (Highglands. Sky. Orkney, Shetland. Oban. Arran).
9 - DPD не доставя колети до Ватикана и Сан Марино: допълнителна такса за зона и митническо освобождаване от 100 EUR се прилагат за Ливиньо и Кампионе д'Италия.

12) Разходите за доставка до държави и територии, различни от изброените в таблицата по-горе, са 25 евро, освен ако информацията на уебсайта не показва друга сума.
13) Плащания при получаване - избраната форма при избор на опцията "плащане при получаване" Потребителят заплаща Поръчката на представител на пощата, куриер или спедиторска фирма, доставяща пратката до посочен от Потребителя адрес. остават собственост на Продавача до изплащане на цялата сума за плащане Разходите за опаковане на реализираната Поръчка са фиксирани и възлизат на 0 PLN.
14) Доколкото е известно на Продавача, всички продукти, описани на уебсайта, са нови, притежават необходимите одобрения, сертификати, инструкции за употреба в съответствие със законодателството, приложимо към седалището на Продавача.
15) Цветовете и покритията на продуктите, представени на уебсайта, могат да се различават от реалните цветове и покрития на продуктите поради използваните печатни и фотографски технологии, докато снимките може да отразяват неправилно цветове и нюанси. Производителите на продуктите си запазват правото да правят технически промени в представените продукти без отделно уведомление.

VI. Промени в Заповедта

1) В случай на подаване на Поръчка за Продукт, за който е въведена неправилна цена поради работата на Уебсайта или поради грешка в сървъра, Потребителят ще бъде информиран за този факт и Поръчката ще бъде анулирана.
2) Потребителят може да промени или да оттегли изцяло направената Поръчка най-късно до 2 часа от момента на потвърждаване на Поръчката. За целта, моля, свържете се с Продавача по имейл. В противен случай Потребителят, освен ако не се оттегли от сключения договор в съответствие с точка VII по-долу, може да бъде таксуван с транспортни разходи
посочени съответно в параграф V раздел 10 по-горе, плюс разходите за връщане на пратката на Продавача, равни на разходите, посочени в параграф V раздел 10 по-горе.

VII. Отказ от договора

1) Тъй като договорът за покупко-продажба между Потребителя и Продавача се сключва само от разстояние, Потребителят може всеки път да се откаже от договора без да посочва мотиви в срок от 14 дни от датата на получаване на поръчката на посочения от Клиента адрес.
2) Оттеглянето трябва всеки път да бъде предшествано от телефонен контакт и писмено изявление по образец, приложен към Продукта, доставен на Потребителя, като се посочва банковата сметка на Потребителя, извършил плащането на Продукта. Свързването по телефона и изпращането на извлечението трябва да се осъществи преди 14-дневния срок, посочен в точка VII раздел 1 по-горе, чрез изпращане на адрес kontakt@zarapharm.com.
3) При отказ от договора Потребителят е длъжен незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на отказа, да върне доставените му Продукти на посочения от Продавача адрес на следния адрес: Katowice 40-750 ул. Сив ранг 46A/7. Потребителят изпраща връщането на продукта за своя сметка. Продуктите са без следи от употреба и трябва да бъдат оригинално опаковани.
Потребителят носи отговорност за щети на стоките, причинени от негово умишлено неправомерно поведение. Продавачът се задължава незабавно да върне на Потребителя пълната сума на извършеното от Потребителя плащане по посочената от Купувача банкова сметка в рамките на 14 дни. Потребителят следва да изпрати стоката за своя сметка.

  • Правото на потребителя да се откаже от договора се изключва в случай на:
  • Договори, при които предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е била отваряна след доставката.


4) В ситуация, в която Потребителят не вземе поръчаните Продукти, за които е платил, Продавачът може да се свърже с Потребителя, за да изпрати повторно пратката. При спазен срок, посочен в точка VII раздел 1, Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора при условията, посочени в този раздел. Ако Потребителят, въпреки потвърждаването на Поръчката с наложен платеж, не вземе поръчаните Продукти, той ще бъде таксуван с разходите за доставка и опаковане.
5) Продавачът си запазва правото да се откаже от договора при липса на Продукти в наличност, възникнала в процеса на изпълнение на Поръчката, за което Потребителят ще бъде уведомен и няма да дължи никакви разходи.

VIII. Подаване на жалба

1) Всички оплаквания се подават по имейл на адрес: kontakt@zarapharm.com или на адрес ул. Grey Ranks 46A/7 Katowice 40-750.
2) На рекламация подлежат продукти, които не отговарят на договора, както и повредени пратки.
3) Използвайки процедурата за рекламации, Потребителят има гарантирано право да поиска цената на закупения Продукт. Други такси и разходи, включително разходи за доставка и опаковане, няма да бъдат възстановени. Опаковането и обратното изпращане на Продуктите или опаковката по рекламация се поемат от Потребителя. Продавачът не приема пратки с наложен платеж.
4) Ще бъдат разглеждани само рекламации на продукти, използвани в съответствие с препоръките на производителя.
5) В рекламацията Потребителят следва да посочи най-малко: данни, по които е направена Поръчката (име и фамилия на потребителя, адрес, на който са доставени Продуктите, електронен адрес и телефон), списък на върнатите Продукти, начало и крайна дата на използване на Продуктите и точния ход и ефектите от използването, очаквания метод за разглеждане на жалбата и номера на банковата сметка, по която да бъде извършено възстановяването на сумата. Жалби, които не съдържат горната информация, няма да бъдат разглеждани.
6) Опаковката на Продуктите, изпратени обратно от Потребителя, трябва да бъде защитена, за да не бъде повредена. Потребителят трябва да използва само пакети или пликове, които гарантират подходяща защита на опаковката. Само продукти или опаковка на продукта, които не са повредени при обратния транспорт, могат да бъдат квалифицирани за процедурата за рекламация.
7) Рекламациите се разглеждат в срок до 14 работни дни от датата на получаване на посочен от Продавача адрес. В случай на положителни оплаквания, продуктът ще бъде автоматично възстановен или заменен. Потребителят може да получи информация за статуса на рекламацията на електронния адрес на Продавача, посочен върху етикета на Продукта.
8) При уважаване на рекламацията, парите за покупка в размер на цената на един закупен Продукт се превеждат от Продавача или упълномощено от него лице само по банков път по банковата сметка, посочена от Потребителя в рекламацията. Ако Продавачът не е получил плащане за закупения от Потребителя Продукт, в случай че
между другото, наложен платеж; Възстановяването на сумата от името на Продавача може да бъде направено от пощата, куриер или спедиторска компания.
9) По отношение на Поръчки, платени предварително с кредитна или дебитна карта, ако Потребителят инициира възстановяване на плащане в своята банка, процедурата за рекламация ще бъде спряна и рекламацията няма да бъде разгледана от Продавача, докато спорът не бъде разрешен. Въпреки изпълнението на условията за гаранция и рекламация, такъв потребител няма да получи възстановяване на сумата, ако банката приеме сторнирането на плащането.
10) Унищожени пратки. Потребителят е длъжен да провери пратката при получаване, за да се увери, че не е повредена по време на транспортирането. В случай на повреда на пратката, доставена на Потребителя, доставчикът следва да изготви протокол за щета по искане на Потребителя, който се подписва от Потребителя и доставчика, представляващ основание за рекламация. Потребителят има право да поиска безплатна замяна на Продукти или възстановяване на сумата. Рекламации за механични повреди, причинени от Потребителя, не се приемат.

IX. Допълнителна информация

1) В случай на неправилна употреба на някой от предложените продукти или когато се използва несъвместимо с начина на употреба, посочен върху опаковката на продукта и/или приложената листовка, Продавачът не носи отговорност за последствията от такава употреба.
2) За да получите допълнителна информация относно продуктите, представени на Уебсайта, на Ваше разположение е секция Контакт. За да получите по-бърз отговор, моля свържете се с нас по телефона на посочения в Уебсайта номер или по имейл чрез формуляра, наличен в Уебсайта. При обаждане на посочения в сайта номер, Потребителят заплаща такса съгласно ценоразписа на своя оператор.

X. Информация за продуктите за хранителни добавки

Всички продукти, съставляващи хранителни добавки, ще бъдат напълно ефективни, когато се използва здравословна диета - балансирана и разнообразна по отношение на хранителните стойности и активен и здравословен начин на живот. Лечението с хранителни добавки не се препоръчва при подрастващи юноши, бременни жени, кърмещи жени и възрастни хора. Досега не е докладвано отрицателно въздействие върху здравето на нито един от продуктите, но в случай на съмнение или неразположение, моля, свържете се незабавно с вашия лекар.

XI. Заключителни разпоредби

1) Всякакви спорове ще се решават на първо място чрез преговори, с намерение за приятелско уреждане на спора.
2) Ако е невъзможно да се постигне приятелско споразумение, компетентният съд за уреждане на спорове, произтичащи от използването на уебсайта, описаните продукти, закупуването на продукти от Продавача или тълкуването на тези Правила ще бъде съдът, компетентен за седалище на ответника.
3) Администраторът на уебсайта си запазва правото да прави промени в съдържанието на тези правила, като публикува нови разпоредби на уебсайта. Промените ще бъдат видими за хората, които правят поръчки онлайн, и ще се прилагат за поръчки, настъпили след тяхното въвеждане.
4) Всички съмнения, произтичащи от тълкуването на Правилника, трябва да се тълкуват по начин, който гарантира съответствието на Правилника с повелителните разпоредби на закона.

Produkt dodany do schowka / listy życzeń
Produkt dodany do porównania.